November 2014

Aannemersbedrijf Van der Wel heeft donderdag 20 november jl. het kantoor opgeleverd. Bij de oplevering waren geen opmerkingen.

De stoffeerder is nu druk bezig met het leggen van de vloerbedekking. Donderdag 27 november komen de verhuizers om alle spullen over te brengen naar het nieuwe kantoorpand. Vanaf maandag 1 december werkt Velo Beheer vanuit de nieuwe locatie.

 

Oktober 2014

We zitten in de laatste fase van de nieuwbouw. Vrijdag 17 oktober aanstaande worden de bedrijfshallen opgeleverd. Het kantoor wordt half november opgeleverd.

De elektricien legt nu de laatste hand aan de verlichting. De schilder is druk bezig met de wandafwerking en het schilderwerk. De airco's zijn op het dak geplaatst en moeten alleen nog aangesloten worden. Kortom er wordt nog volop gewerkt om alles op tijd af te krijgen.

 

September 2014

In de vakantiemaanden heeft de aannemer niet stil gezeten. Onderstaand een update.

Het metselwerk, voegwerk en de dakbedekking zijn klaar. De buitenbeplating en de overheaddeuren zijn geplaatst. Op dit moment is de elektricien bezig met de verlichting en is Samson Airconditioning bezig met de installatie van de airco's. Infra Holland is gestart met het straatwerk rondom het pand.

 

Juli 2014

Staalbedrijf Reijerink is in volle gang met de bouw van de staalconstructie.

De vloer van het kantoor op de 1e verdieping is geplaatst en de installateurs zijn gestart met het installatiewerk voor het kantoor.

  

 

Juni 2014

De isolatie voor de vloer in de bedrijfshal is gelegd en er is reeds gestart met plaatsing van de wapening. Komende week wordt de betonvloer gestort.uni 2014

 

 

 

Juni 2014

De heiwerkzaamheden zijn afgerond. Inmiddels is de fundering uitgegraven, de bekistingen zijn geplaatst en de balken zijn gestort.

De vloeren van het kantoor en laaddock zijn ook gestort.

 

 

April 2014

De eerste heipalen voor de bouw van het bedrijfspand met kantoorruimte op het Velo Industrieterrein zijn geslagen.

De heiwerkzaamheden zullen naar verwachting tot begin mei duren.

 

 

 

April 2014

Maandag 31 maart is door Infra Holland in coördinatie met EMN Milieutechnisch Adviesbureau  begonnen met de bodemsanering. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Zodra de bodemsanering is afgerond kan worden gestart met de heiwerkzaamheden.

 

 

Maart 2014

Donderdag 6 maart jl. hebben Chris van der Wel van Aannemingsbedrijf Van der Wel en Jan Willem van Hellemond hun handtekening gezet onder de opdrachtbevestiging voor de nieuwbouw op de driehoek van het Velo Industrieterrein.

 Op 1 april 2014 wordt gestart met de bouw van een bedrijfspand met kantoorruimte en loskuil.  De oplevering van het project staat gepland voor 4e kwartaal 2014.

 

Januari 2014

De omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwbouw op de driehoek van het industrieterrein is binnen. Er kan nu definitief gestart worden met de voorbereidingen door de aannemer.

Aannemersbedrijf Van der Wel hebben wij geselecteerd voor de nieuwbouw. Aannemersbedrijf Van der Wel is een lokale aannemer met ervaring in soortgelijke nieuwbouw.

Vanaf april zal er gestart worden met de werkzaamheden.

 

Juli/augustus 2013

De afgelopen maanden is er door de architect en de constructeur hard gewerkt aan het plan voor de realisatie van de driehoek aan de achterzijde van het industrieterrein. In tegenstelling tot de planning zijn de bestemmingswijziging en omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk verklaard.

Inmiddels is de aanbesteding uitgezet en wij verwachten in september een keuze te maken omtrent de uitvoerende aannemer.

De verwachting is dat wij in het 4e kwartaal 2013 kunnen starten met de nieuwbouw.

 

April 2013

Onder voorbehoud van ontvangst bouwvergunning heeft Peter Gevaert namens F.I.T.S. Logistics zijn handtekening gezet onder een nieuw 5-jarig huurcontract.

Zodra de nieuwbouw op de driehoek van het Velo Industrieterrein is afgerond gaat F.I.T.S. Logistics zich hier vestigen.

 

 

December 2012

Op 11 december jl. heeft de Commissie Ruimte van de gemeente Barendrecht zich uitgesproken inzake het bestemmingsplan "Zuidrand".

De commissie heeft met een meerderheid besloten om de uitbreidingsplannen op het Velo Industrieterrein op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan "Zuidrand". Met dit besluit zullen wij de komende maanden ons voorbereiden voor de nieuwbouw van de bedrijfsruimte en kantoorruimte op de driehoek aan de rechterzijde van het industrieterrein.

December 2012

Velo heeft een bestemmingswijziging bij de gemeente Barendrecht ingdiend voor uitbreiding van het Velo industrieterrein. Het betreft een bedrijfshal van circa 1500 m2 met daarin kantoorruimte opgenomen. Medio mei 2013 hopen wij te kunnen starten met de bouw van de bedrijfshal. Voor de begeleiding van ons plan werken wij samen met met Architectenbureau Van Hunnik, Lambrechts & Overduin.

Diverse kandidaten zijn geïnteresseerd in de nieuwe bedrijfsruimte.  

Nieuwbouw klaar 1

 

Nieuwbouw hal

 

Nieuwbouw 2

Driehoek 5A

Driehoek 4A

Driehoek 3

Heipaal 1

 

Bodemsanering

 

Wel van der 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

handtekening contract Fits

 

Locatie