November/december 2013

De nutsvoorzieningen zijn aangebracht voor de winkel en het appartement. De tegelzetter heeft zijn werkzaamheden afgerond. In januari zal de schilder starten met de afwerking. 

Vanaf maart 2014 kunnen de winkel en het appartement in de verhuur.

Dordrecht 1 Dordrecht 1A

September/oktober 2013

Installateur Synorga zal medio 2e week oktober haar installatie afronden voor het boven huis. Loodgietersbedrijf Den drijver is net als Synorga begin oktober klaar met het loodgieterswerk. De aannemer zal vervolgens overgaan tot het sluiten van de wanden en de boven woning krijgt haar vorm hoe de ruimtes eruit komen te zien.

dak

Juli/augustus 2013

In de maanden juli en augustus heeft de aannemer hard gewerkt om het pand waterdicht te maken. Inmiddels is het dak volledig gelegd en kan er na de bouwvakvakantie begonnen worden met de installatie van het gebouw.

Mei 2013

De nieuw geisoleerde vloer is inmiddels gestort en er is begonnen met de verzwaring van de balklaag welke tijdens de brand deels ingestort is. Alle werkzaamheden gaan in samenwerking met Bouw/- en woningtoezicht en Monumentenzorg Dordrecht. 

 

  

Mei 2013

De loodgieter heeft de riolering op de begane grond aangebracht.

Komende week zal de aannemer de nieuwe betonvloer storten.

riolering Dordrecht riolering 1 Dordrecht

 

April 2013

Met Aannemingsbedrijf Van der Wel is overeenstemming bereikt over de wederopbouw van het door brand verwoeste pand.

Er is inmiddels gestart met de sloop van het achterhuis.  De werkzaamheden zullen in nauwe samenwerking met de Gemeente Dordrecht en monumentenzorg worden uitgevoerd.

 Dordrecht 1 Dordrecht 1A

 

Februari 2013

Afgelopen maand hebben wij de omgevingsvergunning voor de wederopbouw van de gemeente Dordrecht ontvangen.

Helaas hebben wij geen overeenstemming bereikt met de aannemer. Wij zijn op dit moment bezig om de werkzaamheden opnieuw aan te besteden en hopen begin maart overeenstemming te kunnen bereiken met de nieuwe aannemer.

 

December 2012

De sloopwerkzaamheden zijn volledig voltooid en de asbestsanering is uitgevoerd. Op dit moment zijn wij in gesprek met een potentiële huurder die zich zou willen vestigen na de wederbouw van het afgebrande pand.

Naast het overleg met de gemeente en potentiële nieuwe huurder heeft Velo overeenstemming bereikt met de verzekering over de hoogte van de schade. De gesprekken met de expert zijn in een goede harmonie verlopen en zijn ondanks de grote schade spoedig en adequaat afgehandeld. Begin januari hopen wij de aanbesteding te kunnen afronden en medio februari te starten met de wederopbouw.

 

November 2012

Architectenburo Remake uit Utrecht heeft na diverse gesprekken gevoerd te hebben met o.a. monumentenzorg, welstand, bouw/- en woningtoezicht en brandweer, de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Dordrecht.  

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en de komende weken zal er gewerkt worden aan de aanbestedingsprocedure met aannemers en installateurs.

  

Brand schade

 

zolder

November 2012

Ons pand is bij een felle uitslaande brand afgelopen augustus verloren gegaan. Velo is nu in gesprek met de verzekering en de gemeente Dordrecht omtrent de wederopbouw van het pand.

Ondanks de enorme schade en de gecompliceerde (Rijksmonument) renovatie is Velo voornemens om na afwikkeling met de verzekering en de gemeente over te gaan tot wederbouw.

Tijdens de renovatie zullen de materialen geselecteerd worden conform de NIBE's Basiswerk Milieuclassificaties en energiebesparende maatregelen genomen worden.

 

Cafe 

  

Augustus 2012

Op 10 augustus jl. heeft er een brand gewoed in ons pand aan de Groenmarkt 113 in Dordrecht. Het vuur brak uit in het plafond van de bovenste verdieping. 

In het gebouw zit een café op de begane grond en een appartement erboven. Het betreft een monumentaal pand dat vrijwel volledig van hout is. Er zijn een 4-tal mensen uit het pand gered. Zij zijn ter plekke behandeld, maar hebben er niets aan over gehouden.

Op dit moment lopen er onderzoeken naar de toedracht van de brand en is het pand nog niet vrijgegeven. 

Velo Beheer is voornemens om het pand z.s.m. weer op te bouwen.

 

Voorgevel