Velo Beheer en Ingenieursbureau Search hebben de handen ineen geslagen om de gehele onroerend goed portefeuille  te voorzien van een duo-label.  Velo Beheer is de tweede partij in Nederland die conform het nieuw geïntroduceerde duo-label haar winkelportefeuille inzichtelijk maakt.

Een duo-label begint met het in kaart brengen van de huidige energieprestaties van het pand, een zogenaamd Energie Prestatie Advies (EPA). Een EPA-adviseur onderzoekt en berekent de energieprestatie van het pand, uitgedrukt met de Energie-Index en bijbehorend verplicht label. Met deze nulmeting als uitgangspunt kunnen wij samen met onze huurder in overleg treden om het energieverbruik van het gehuurde pand te optimaliseren. Met het duo-label is duidelijk te zien welke maatregelen er nog genomen kunnen worden door verhuurder en huurder.

Foto epa label