Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet in één definitie uit te drukken. Velo Beheer benadert duurzame ontwikkeling daarom niet slechts vanuit het energie- en klimaatvraagstuk, maar vanuit de Triple P. De Triple P geeft de samenhang tussen de sociale (people), ecologische (planet) en de economische (profit/welvaart) dimensies weer. De opgave is om de juiste balans tussen de 3 P’s te vinden.

People - Sociale duurzaamheid
Vanuit Velo Beheer passen wij dit aspect toe door ons te richten op de behoeften van onze samenleving op het gebied van kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn. Hierbij kunt u denken aan veiligheid, toegankelijke voorzieningen en een goed werkbare situatie.

Planet - Ecologische duurzaamheid
Velo Beheer houdt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door verstandig met energieverbruik om te gaan, afval te scheiden en het productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk op te zetten. Bij renovaties van panden zijn de gekozen materialen geselecteerd conform de richtlijnen van de NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties.

Profit - Economische duurzaamheid
Velo Beheer is zich ervan bewust dat commercieel succes en winst niet alleen afhankelijk kan zijn van een maximalisering van de korte termijn winsten, maar dat daarvoor ook een verantwoordelijk gedrag vereist is dat rekening houdt met factoren van duurzaamheid.

PPP