april 2016

De winkel is door Bouw- en Aannemingsbedrijf Weidenaar opgeleverd. De voorgevel van de winkel is vernieuwd. Aan de achterzijde is het winkelpand uitgebreid.

 

januari 2016
Bouw- en Aannemingsbedrijf Weidenaar uit Dokkum is op dit moment volop bezig met de uitbreiding van de winkel aan de achterzijde.

 

juni 2015

De omgevingsvergunning is ontvangen en het definitieve plan is gemaakt voor sanering van de grond aan de achterzijde en de realisatie van de vernieuwde winkel.

De winkel zal worden voorzien van een nieuwe voorgevel met HR++ glas en aan de achterzijde zal de winkel vergroot worden. 

De werkzaamheden zullen in augustus 2015 van start gaan.

 

juni 2014

Na een huurperiode van 30 jaar heeft Het Kaasmes per 1 januari 2014 het huurcontract beëindigd.

Met een lokale architect en aannemer worden de mogelijkheden onderzocht om de winkel aan de voorzijde te moderniseren en aan de achterzijde uit te breiden. De mogelijke verbouwingswerkzaamheden moeten nog worden afgestemd met de gemeente Heerenveen.

 

Heerenveen 3

Heerenveen achterzijde

Dracht 65