februari 2018

 

Het project is afgerond.

 

De eerste bewoners hebben de sleutels reeds in ontvangst genomen.

 januari 2018


Donderdag 1 februari 2018 open dag.

oktober 2017

 

De aannemer is begonnen met het afbouwwerk van de appartementen.

 

Tevens is men gestart met de aanleg van het binnenterrein voor de realisatie van de parkeerplaatsen.
augustus 2017

Voor de bouwvakvakantie is het gebouw waterdicht. De aannemer is gestart met het plaatsen van de binnenwanden op de bovenste verdieping.

Na de bouwvakvakantie zullen de werkzaamheden worden hervat. De prognose is nog steeds oplevering eind 2017.
juli 2017

De aannemer heeft de kap inclusief de pannen geplaatst. Nu zal er gestart gaan worden met het opbouwen van de binnenwanden. Tevens zal het metselwerk aan de buitenzijde de komende periode worden gerealiseerd.


Nieuwsbrief Plegt-Vos over de voortgang van het project

klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te openen

 

juni 2017

De aannemer heeft het hoogste punt van het nieuwbouwproject De Rozenheuvel bereikt.

De verwachting is dat voor de bouwvakvakantie het dak geheel waterdicht is.

 


Maart 2017

 

De aannemer heeft de vloeren en de wanden van de begane grond gestort. Komende week zal de vloer voor de eerste verdieping worden gelegd.

 

 

 

Januari 2017


Komende week zal door de aannemer de fundering worden gestort. Ondanks de weersomstandigheden van afgelopen weken heeft de bouw geen vertraging opgelopen en ligt de bouw nog steeds op schema.

 December 2016


De eerste paal voor het nieuwbouwproject is een feit!

 

Komende week zullen de heiwerkzaamheden worden voortgezet. De verwachting is dat uiterlijk 16 december 2016 alle heiwerkzaamheden zijn afgerond.
November 2016

 

De grondwerkzaamheden zijn afgerond. Naar verwachting zullen de heiwerkzaamheden in week 49 van start gaan.

 

Het streven is om de heiwerkzaamheden voor de kerstdagen afgerond te hebben.

 

 

 

 

Nieuwsbrief project "De Rozenheuvel" - 7 juli 2016

 

Met gepaste trost delen wij u mede, dat wij overeenstemming hebben bereikt met Bouwbedrijf Plegt-Vos voor de bouw van fase 1 van het project "De Rozenheuvel".

 

De bouw zal starten in de eerste week van november 2016 en zal circa 12 maanden in beslag nemen.

 

Uiteraard zal de aannemer er alles an doen om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Informatie-avond 16 maart 2016

Tijdens de informatie-avond op 16 maart jl. heeft architect Henk van der Woude de definitieve tekeningen en art-impressions van het project getoond. 

Aannemingsbedrijf Plegt-Vos heeft het bouwproces toegelicht en tevens toegelicht hoe de aanvoer van materialen tijdens het bouwproces gaat verlopen. 

Tevens zijn tijdens deze avond de plattegronden met bijbehorende huurprijzen bekend gemaakt. 

 

U kunt op deze link klikken voor de plattegronden

U kunt op deze link klikken voor de huurprijzen

 

 

maart 2016

Alle bestaande gebouwen zijn gesloopt. Inmddels is gestart met de grondsanering.

 

 

 

12 januari 2016

De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang.

 

 

 

22 december 2015

Start sloopwerkzaamheden bestaande gebouwen aan de Rozenstraat/Voorheuvel

 

18 december 2015

Persbericht

18 december 2015                                                           

 

22 december start sloop

Velo Projectontwikkeling B.V. bouwt 28 huurappartementen aan Rozenstraat-Voorheuvel in centrum van Zeist

Op de hoek van de Voorheuvel en de Rozenstraat start op 22 december een belangrijke impuls voor het centrum van Zeist. Projectontwikkelaar Velo bouwt hier een complex met 28 huurappartementen. Op de begane grond komt een mogelijkheid om bijvoorbeeld zorgfuncties te realiseren.

Jan Willem van Hellemond, directeur van Velo Projectontwikkeling B.V.: “Ik ben blij dat er nu een mooi bouwplan ligt voor de hoek Rozenstraat-Voorheuvel. Hiermee ziet deze locatie er straks weer aantrekkelijk en leefbaar uit. Een mooie impuls aan het centrum van Zeist!”

Start sloop

Op dinsdag 22 december 2015 om 11.00 uur start, in het bijzijn van de wethouders Jansen en Fluitman van de gemeente Zeist, de sloop van de bestaande gebouwen aan de Rozenstraat/Voorheuvel. De verdere sloopwerkzaamheden worden in januari hervat en duren tot en met februari 2016.

Woningbouw

Aan de Rozenstraat stond vroeger de Mariaschool. Het terrein ligt al meer dan 25 jaar braak en is bestemd voor woningbouw.

Start bouwwerkzaamheden

De gemeente Zeist geeft naar verwachting de omgevingsvergunning af voor de zomer van 2016 zodat de bouwwerkzaamheden rond de zomer van 2016 kunnen starten.

  

Juni 2015

Afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met zowel de gemeente Zeist als de omwonenden. Ondanks eerdere berichtgeving, blijkt het niet haalbaar om in september te starten met de sloop van de bestaande gebouwen. Dit komt omdat Velo Beheer en de gemeente Zeist nog niet tot een definitieve overeenstemming zijn gekomen.

De laatste weken is er hard gewerkt aan het voorstel en beide partijen hopen rond de zomer tot een akkoord te komen. Zodra de definitieve overeenkomst is gesloten zal Velo Beheer overgaan tot de sloop van de bestaande gebouwen.

 

Oktober 2014

Woensdag 8 oktober 2014 heeft de 2e informatieavond plaatsgevonden t.b.v. het plan "De Rozenheuvel".

Naar aanleiding van de input van de aanwezigen tijdens de 1e informatieavond in mei is architect Henk van der Woude teruggegaan naar de tekentafel. Tijdens deze 2e informatieavond heeft de architect zijn gewijzigde plan gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan zijn de terugliggende kap en de gewijzigde kopgevel op de hoek Rozenstraat/Voorheuvel. Bij Fase 2 is het kolossale karakter gewijzigd in een speelsere vormgeving. De nadruk bij de grote binnentuin ligt op stadsnatuur, bij de beplanting wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het aantrekken van vlinders en andere insecten.

 

 

September 2014

Uitnodiging 2e informatieavond nieuwbouwproject De Rozenheuvel

Op woensdag 8 oktober 2014 vindt de 2e informatieavond plaats t.b.v. het plan Rozenheuvel. Na een goede opkomst en input van de diverse aanwezigen omtrent het nieuwbouwplan, willen wij tijdens deze informatieavond het aangepaste plan presenteren.

U ben van harte welkom op woensdag 8 oktober 2014.

Adres: RK Woningbouwvereniging Zeist - Hortensialaan 30, Zeist

Tijd:     20.00 uur - 22.00 uur

 

Mei 2014

Woensdag 21 mei 2014 was de informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van "De Rozenheuvel". Op de hoek van de Voorheuvel en de Rozenstraat te Zeist wil Velo Projectontwikkeling een plan realiseren voor 28 levensloopbestendige woningen en ca. 600 m2 commerciële ruimte.

Omwonenden en winkeliers waren uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft architect Henk van der Woude van Remake, buro voor architectuur, het ontwerp gepresenteerd en toegelicht. Na de presentatie was er voldoende gelegenheid om te reageren.


December 2013

In het 4e kwartaal heeft architect Henk van der Woude verder gewerkt aan de mogelijkheden om de prominente hoek Rozenstraat/Voorheuvel te Zeist financieel haalbaar te maken.

Er ligt een schetsplan om op het perceel in twee fases nieuwbouw te ontwikkelen. De 1e fase bestaat uit de ontwikkeling van een commerciële ruimte op de begane grond van circa 625 m2 en een 12-tal levensloopbestendige appartementen van circa 130m2 met buitenruimte. Fase 2 bestaat uit circa 16 appartementen van circa 80/90m2. Beide fases bieden de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Om dit plan te realiseren zijn wij op dit moment in gesprek met de gemeente Zeist.

 

Augustus 2013

De afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de RK woningbouwverening en de gemeente Zeist. Tijdens de gesprekken zijn de verschillende mogelijkheden bekeken om de hoek Rozenstraat/Voorheuvel te realiseren. De komende maanden hopen alle betrokken partijen duidelijkheid te kunnen geven over de nabije toekomst van deze ontwikkeling.

 

Maart 2013

De gemeente Zeist heeft de plannen voor het kerngebied bekendgemaakt. De gemeente wil, in tegenstelling tot ons plan, een in de breedte gerealiseerd plan. Dit betekent dat wij de hoekpanden ook bij het project moeten betrekken. Deze mogelijkheid zijn wij naast het huidige plan aan het onderzoeken.

Inmiddels hebben er twee bouwteambijeenkomsten plaatsgevonden met aannemersbedrijf Plegt-Vos en architect Henk van der Woude. Tijdens deze bijeenkomsten worden de constructieve en installatietechnische aspecten besproken.

 

December 2012

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het plan " Bewust leven, gezond wonen". Er zijn diverse schetsplannen uitgewerkt, om toe te werken naar een geslaagde ontwikkeling en bovenal een wenselijk aanvulling voor de omgeving.

In de afgelopen periode hebben wij een 3-tal gerespecteerde aannemers uitgenodigd om samen de schetsontwerpen te beoordelen. Na de kennismaking hebben de 3 bedrijven (circa 4 weken later) onafhankelijk een presentatie gegeven omtrent de expertise hoe zij de ontwikkeling zouden aanpakken. Hierbij werd naast het bouwproces, ook de ervaring en de knowhow gepresenteerd inzake het milieuvriendelijk, duurzaam en maastschappelijk bewust bouwen toegelicht.

Unaniem is de keuze gevallen op Plegt-Vos. Dit aannemersbedrijf beschikt over een ruime ervaring en knowhow op het gebied van duurzaam bouwen. De presentatie werd geleid door Marco Wubben. (Commercieel Manager Plegt-Vos)

 

September 2012

" Bewust leven, gezond wonen"

Velo heeft besloten om op haar perceel aan de Voorheuvel te Zeist

een zorg gerelateerd vastgoed te ontwikkelen.

Op de begane grond is de wens om een vitaliteitsfunctie te realiseren

met daarboven (3-laags) een 6-tal ruime appartementen.

De gehele ontwikkeling zal op een milieuvriendelijke, duurzame en

maatschappelijke bewuste manier uitgevoerd worden. Architect Henk

van der Woude (Remake, buro voor Architectuur) heeft de opdracht

gekregen om samen met ons dit unieke project te ontwikkelen.

 

 

Zeist afgerond 1

Zeist afgerond 1

 

Advertentie open dag

Zeist binnenterrein

Zeist waterdicht

Dak 3 Zeist 

 

Zeist- Dak aanzicht

Zeist wanden

Zeist 4

zeist paal aang

Zeist grondwerkzaamheden

 Kop

Tuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloop 3

Sloop 1

Zeist impression

Zeist impression 1

Zeist bijeenkomst 2A

 

 

 

Voorontwerp Zeist

 

Aanzicht

 

Achtergevel

 scenario

locatie

vitaliteit

wonen